Atak na świadomość – czyli jak chcą zerwać polski przekaz

Polska to nie tylko terytorium i ludzie, to także pewien przekaz – pewien niezmienny kod przechowywany i wzbogacany z pokolenia na pokolenie. To nie tylko pewien zapis kulturowy, ale także wspólny stosunek do tradycji, historii i obyczajów, to wreszcie wspólne legendy i mity. Bez takiej gleby naród wiednie, rozmywa się w innych żywiołach.

Strony